A zene segít az alkoholisták gyógyítása során: megerősíti a felépülők lelkét

A zene mindig is hozzásegített minket az egészséges lelki élethez

Amióta világ a világ, a zene meghatározó módon volt jelen mindig is az emberiség mindennapjaiban és ünnepeiben egyaránt a történelem folyamán. A civilizálatlan népek körében mind a mai napig sokkal jelentősebb a zene szerepe, mint az elvárosiasodott társadalmi rétegekben.

De ne is nyúljunk túl messzire, a modern világtól teljesen elszigetelten élő törzsek világába! Elég, ha csak a magyar hagyományőrző falvak életébe csöppenünk be kicsit elidőzve. Láthatjuk, milyen ősi bölcsességgel adják át magukat minden korosztály képviselői a különböző hangulatú zenéknek. Könnyebben feldolgozzák ennek segítségével a bánatot, a traumákat. Sokkal szárnyalóbban, nagyobb boldogságban élik meg a kisebb-nagyobb ünnepek örömeit. A szociális képességek szempontjából óriási hátránnyal járt, hogy a modern időkben rettentően háttérbe szorultak a közösségi muzsika- és táncalkalmak, de nagyot esett az egyéni zenélés népszerűsége is.

Pedig az anyuka méhében növekvő aprócska embrió is az anya szívdobbanásainak ritmusát érzékeli teljes testével, még mielőtt a fülének szervei kifejlődnének. Amikor pedig már hall a magzat, a hangok, az énekszó, a zenei dallamok jelentik számára a külvilágból érkező első ingereket. Kutatások kimutatták, hogy az újszülöttek és a csecsemők számára nagyobb élményt jelent a zene, mint az emberi beszéd. A kicsi gyermekek zenei élményei hatalmas jelentőséggel bírnak a szociális és az érzelmek feldolgozási képességének kifejlesztésében. A zene segíti az erősebb koncentrálást, a magasabb szintű ritmusérzék kialakulását, sőt a beszédkészség elmélyítéséhez is hozzájárul. Mégpedig a szép, lágy dallamokból összeálló zenei stílusra igazak a leginkább mindezek.

Még az alkoholisták gyógyításában is kulcsszerepet játszhat

Ezek után semmi csodálkozni való nincs azon, hogy az alkoholisták gyógyítása során is kiemelt szerepet játszik a zene. Az alkoholbetegek esetében is mindenképp előnyös, ha fejlődnek a szociális képességek vagy javul az érzelmek beazonosítása, feldolgozása. A felepulok.hu által alkalmazott Minnesota-modell alapján a páciensek életéből úgy száműzik az örömforrások téves eszméjét, hogy helyette ráébresztik a függő személyt a környezetében felfedezendő számtalan valós boldogságot hozó tényezőre. Ilyen lehet tehát a zene is.

alkoholisták gyógyítása

Ez 70 éves sikeres modell bizonyul világszerte a leghatékonyabbnak az alkoholisták gyógyítására létrehozott kezdeményezések közül. A gondos beválogatásnak köszönhetően a kliensek 70-75%-a számára teljesül a program végcélja, azaz az élethosszig tartó felépülés, szermentesség. A mindössze 28 napos terápia ugyanis csakis azok számára javasolható, akik az előzetes konzultációk, felmérések szerint a megfelelő célcsoportba tartoznak. Ezt befolyásolja az életkor is, az alkoholprobléma súlyossági fokozata is, de még fontosabb a jelölt elhivatottsága, motiválhatósága. Az ő aktív akarata és együttműködése nélkül természetesen nem kecsegtet komoly reményekkel semmilyen segítő szándék.

Egy időhatékony program a hosszú rehabilitációk helyett

A legtöbb ember egészen egyszerűen nem engedheti meg magának sem időben, sem anyagiakban, hogy az állami bentlakásos kezeléseken részt vegyen. Ez legalább 2-3, de sok esetben akár 6-15 hónapos időtartamra szakítja ki a pácienst a normál életviteléből. Ennyi időre sem a munkahely, sem a család nem képes megválni egy személytől. Az esetek többségében ráadásul szerencsére nem is annyira tragikus még az alkoholfüggőség mértéke, hogy feltétlen ilyen hosszú rehabilitációra lenne szüksége az illetőnek.

Az alkoholisták gyógyítása tehát ebben a programban egyedülálló módon rendkívül gyorsan történik meg. Köszönhető mindez nemcsak a munkatársak addiktológiai szaktudásának, hanem a személyes tapasztalatuknak is. Mindnyájukra igaz, hogy hogy megtapasztalták az alkoholbetegségből való felépülés hazai rögös útjait, és személyes átélt nehézségeikre és sikereikre alapozzák sorstársaik támogatását. Saját bőrükön érezték a nem működő, valamint a sikeresnek bizonyult javaslatok és módszerek kártékony vagy jótékony hatásait. Kitanulták, miként lehet a hozzátartozókat a kliens számára is megfelelő módon együttműködésre bírni. Ők is óriási szerepet játszanak tudniillik a beteg motiváltságának felépítésében. Ők is kezdeményezhetik például az egész folyamat elindítását. Jelentkezhetnek a jelölt nélkül is az első alkalmas beszélgetésekre is. A felepulok.hu csapata ugyanis a tőlük kapott tájékoztatás alapján már jó eséllyel el tudja dönteni, hogy a kliens számára egyáltalán alkalmas-e ez a típusú rehabilitáció, vagy más ideális megoldást kell keresniük a hozzátartozóknak.

Nem meggyógyulnak, de életre szólóan felépülnek

Aki az előzetes konzultációk során felvételt nyert a programba, az már tisztában lesz azzal a ténnyel, hogy az élete sosem lesz ugyanolyan, mint az alkoholproblémák előtt. Az alkoholisták gyógyítása ugyanis valójában nem a betegség megszüntetése a hagyományos értelemben véve. Ez a progresszív probléma – kezelés hiányában – az idő előrehaladtával egyre csak súlyosbodik, testi lelki és mentális szinten is tönkre téve a beteget. A kezelés sikeres befejezése után sem lesz képes az illető újra normálisan, kontrolláltan alkoholt fogyasztani. Már egyetlen ilyen alkalom ugyanis nagymértékben károsítaná a terápia eredményeit. A felépülés tehát ebben a programban is – mint minden más alkoholfüggők számára létrehozott rehabilitáció során – egy új életstílust, életfelfogást és életmódot jelent, immár az italozás nélkül. Ennek ellenére, helyesebben szólva pontosan ezért, egyre gazdagodó életet folytathatnak a terápiát végigküzdő személyek, amelyben a derű fogja az új főszerepet játszani.

Így tartható az alkoholbetegség élethossziglan tünetmentessé, hogy a kliens felépülése tartós és hatékony lehessen. A gondolkodásmódban elősegített változások segítik őt abban, hogy a lemondás és a kényszer érzete helyett igazi szabadságban élhesse az élete további részét. És így válik az alkoholisták gyógyítása valójában tényleges újjászületéssé. Hiszen aki végigcsinálja a felepulok.hu csapatával a teljes 28 napos rehabilitációs programot, nem lesz többé ugyanaz az ember, mint aki belépett a kapun. Új távlatok, új célok nyílnak meg előtte, és új értelmet kap az egész élete a munkatársak következetes támogató munkája nyomán.